Gebruikers

Gebruikers

De verschillende gebruikers stellen zich voor op deze pagina, deze gebruikers worden alfabetisch  weergegeven. Indien u op een item klikt, opent een nieuwe pagina waarop de gebruiker zich nader kan presenteren.

Buurtzorg_logo

Buurtzorg: een frisse kijk op thuiszorg

Goede zorg thuis vraagt een professionele en toegewijde belangstelling voor de persoonlijke situatie van de cliënt. Zo snel mogelijk inspelen op zorgvragen, samen oplossingen zoeken, grotere problemen voorkomen.

linkoutBuurtzorg Vorden

MAS

Museum voor Achterhoekse Schilderkunst

Het Museum voor Achterhoekse Schilderkunst is een museum voor beeldende kunst. De kerncollectie bestaat uit werk van Achterhoekse

kunstenaars van rond 1890 tot heden, de laatste honderdvijfentwintig jaar. Het museum is een particulier initiatief en werd geopend op 7 april 2017. Het is ondergebracht in het Kulturhus in Vorden. Er wordt een aantal tentoonstellingen per jaar georganiseerd.

De collectie – rond de tweeduizend werken – is eigendom van de Stichting Zutphense Kunst Collectie en omvat werk uit vrijwel alle stijlperioden van het eind van de negentiende eeuw tot nu.

linkoutwww.masvorden.nl

IMG_3832---web

Gospelkoor “Inspiration-Vorden”:  in 1975 begonnen als jongerenkoor ‘Interchrist’ en nu zijn we uitgegroeid tot het meerstemmige gospelkoor ‘Inspiration-Vorden’. Wij hebben gemiddeld 35 leden (m/v) uit Vorden en wijde omgeving; leeftijd is bij ons geen criterium, enthousiaste inzet wel!

linkoutGospelkoor “Inspiration-Vorden”

f58b47787e-2015_-_evenementen_-_koningsdag-koningsdag_vorden_2015_deel_1_046_20150429_1465230277

Harmonie Vorden: De harmonie is een fusie vereniging opgericht op 30 augustus 2012 uit de twee Vordense muziekverenigingen, Sursum Corda en Concordia. De vereniging is actief in Vorden en omgeving tijdens diverse activiteiten en geeft  jaarlijks concerten.

linkoutHarmonie Vorden

Logo jg 100 final_2

Jong Gelre: Jong Gelre is een jongeren organisatie die vooral bestaat uit Plattelands jongeren. Jong Gelre is opgedeeld in verschillende regio’s en zo ook de in Jong Gelre Warnsveld/Vorden.

linkoutJong Gelre

Knuupduuksjes

Knupduukskes: De folkloristische dansgroep “de Knupduukskes” werd opgericht in 1930, n.a.v. een optreden van enkele leden van de gymnastiekvereniging ”Sparta”, die in klederdracht dansten op de koperen bruiloft van de toenmalige burgemeester van Vorden, dhr. Arriens.

linkoutKnupduukskes

Krato

Krato: Toneelvereniging Krato uit Kranenburg

DSC02192

Stichting Welzijn Vorden: De Stichting heeft als doel: het welzijn van de inwoners binnen haar werkgebied te bevorderen zodat de ouderen hun zelfstandige woon- en leefwijze zo lang mogelijk kunnen blijven voortzetten.

linkoutStichting Welzijn Vorden

Gebruikers

Hierna volgt een overzicht alle gebruikers. Aanvullingen, vragen etc kunt u mailen naar j.holtrigter@chello.nl
Harmonie Vorden
Paul bunkers
info@harmonievorden.nl

Vordens mannenkoor
A. Aalpol
info@vordensmannenkoor.nl

Vordens Huisvrouwenorkest
A. Albrecht
info@vordenshuisvrouwenorkest.nl

Mindfulness
I van Dijk
ilsevandijk@demindfulnesszaak.nl

Yoga
G. van de Weg
gerjannievandeweg@gmail.com

Jong-Gelre
R.Abbink
info@jong-gelre.nl

PCOB
H.Reerink
hreerink@kickxl.nl

Vrouwen van Nu
R. van Vleuten
riavanvleuten@hotmail.nl

Knupduukskes
Ina Eskes
info@knupduukskes.nl

ANBO
H.Lensink
hermanlensink@hetnet.nl

Bejaardenkring
Ruurloseweg 36
7251LK Vorden
0575552706

Vogelvriend
Voornekamp 57
7251VK Vorden

Hobbyclub
dhr Bobbink
Burgemeester Galleestraat 59
7251 EA Vorden

EHBO vereniging dhr Jansen
Hendrik van Brameren 4
7251 XH Vorden
0575552653

Volksdansgroep de Mölle
mevr. Bargeman
Magrietlaan 11
7251 AV Vorden

Zangvereniging Excelsior
mevr. Zwaag
Dorskamp 1
7231 JX Warnsveld

Bridgeclub Vorden
mevr Stehmann
Het Jebbink 21
7251 BJ Vorden

Schidersclub “de Kwasten”
Mevr. van Disbergen
Bagijnenland 64-b
7206 LC Zutphen

Kulturhus Vorden