Kulturhus Vorden

Het kloppend hart

 

 

Coronaprotocol

Van:                Reinier Gosselink, voorzitter bestuur Kulturhus Vorden

Voor:              Gebruikers

Datum:           20 november 2020

Betreft:           Protocol opening Kulturhus Vorden inzake Corona

 

Inleiding

Met de uitbraak van het COVID-19 virus (corona) is er voor Kulturhus Vorden

een nieuwe situatie ontstaan die vraagt om een protocol voor de nabije toekomst, maar ook voor de langere termijn, omdat niet duidelijk is wanneer de gewone dingen weer kunnen.

Dit protocol geldt voor Kulturhus Vorden vanaf 19 november 2020. Op aanwijzing van de overheid of door omstandigheden kan dit protocol worden aangepast.

Kulturhus Vorden vervult een belangrijke sociale functie in onze gemeenschap. Het bestuur van Kulturhus Vorden wil op een verantwoorde wijze haar bezoekers de mogelijkheid geven van het gebouw gebruik te maken.

Dit protocol zoals het bestuur van Kulturhus Vorden  heeft vastgesteld wordt door de besturen van de vaste gebruikers getekend voor gezien en akkoord. De besturen informeren haar leden hierover. Wij zijn samen verantwoordelijk voor een veilig Kulturhus.

1
Algemene RIVM- richtlijn

  Veiligheidsrisico’s
De meest actuele RIVM-richtlijn is het uitgangspunt,

·         Tussen personen ouder dan 18 jaar moet 1,5 meter afstand bewaard worden.

·         Kinderen van 12 jaar en jonger hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

·         Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar zij moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

·         Blijf thuis als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt en laat u zo snel mogelijk testen.

2
Fysiek contact
·         Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.

·         Iedereen wast zijn/haar handen meerdere keren per dag en goed, ten minste 20 seconden.

·         Er worden geen handen geschud.

·         Hoesten/niezen in de elleboog of in een papieren zakdoek.

·         Je gezicht niet aanraken.

3
Hygiëne maatregelen
Kulturhus Vorden draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk wordt nageleefd.

  De hygiëne maatregelen hangen bij de ingang en op verschillende plaatsen in het pand.

  Bij het betreden van Kulturhus Vorden dienen de handen te worden ontsmet.

  Op deze plekken staan hygiëne-artikelen ook klaar voor gebruik.

  Het gaat om:

·         Desinfecterende hand-gel

·         Zeeppompje

·         Papieren handdoekjes

·         Desinfecterende doekjes

·         Oppervlakte sprays

  De beheerder en de dienstdoende vrijwilligers zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

  Als er activiteiten zijn zonder beheerder, wijst de gebruikersorganisatie zelf een coronaverantwoordelijke aan.

  Zowel personeel als bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen. Het mondkapje mag worden afgezet als men zit.

4
Hygiëneregeling gebruiksmiddelen
Gebruiksmaterialen (zoals bijvoorbeeld koffie-/theekannen) en de werkplek worden na gebruik ontsmet in het geval deze door meerdere mensen          gebruikt worden.

  Contactpunten worden regelmatig schoongemaakt. Hierbij valt te denken aan de pinterminal, deurknoppen en andere contactoppervlakken.

  Gebruikers worden erop gewezen dat zij regelmatig hun handen wassen.

5
Schoonmaak
Wekelijkse intensieve schoonmaak door personeel van het gehele pand.

  Dagelijkse schoonmaak na afloop van een activiteit door personeel.

  Objecten die door bezoekers aangeraakt kunnen worden, zoals prullenbakken en balieoppervlakten, worden dagelijks regelmatig schoongemaakt.          Gezamenlijke voorwerpen (gereedschap en dergelijke) worden niet uitgewisseld.

  Verzocht wordt zo weinig mogelijk aan te raken!

6
Toiletruimtes
Er kan in elke toiletruimte slechts één persoon. Gebruikers houden zelf in de gaten of er toiletten beschikbaar zijn.

  Ook in ruimtes voor de toiletruimtes wordt de 1,5 meter afstand in acht gehouden.

7
In en rond het gebouw
Het café is gesloten.

  De beschikbare ruimte in het gebouw wordt optimaal ingezet, zodat zo veel mogelijk afstand tussen de gebruikers gecreëerd wordt.

  Activiteiten waarbij de RIVM-richtlijnen niet kunnen worden gehandhaafd in de gereserveerde ruimte(s), kunnen alleen doorgang vinden in een          gewijzigde vorm of in een andere ruimte.

  Per ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn (inclusief kinderen).

8
Buitenruimtes
Voor de ingang houdt iedereen zich aan de 1,5 meter richtlijn.

9
Looproutes
Kulturhus Vorden hanteert looproutes, zo veel mogelijk met éénrichtingsverkeer. Daarvoor wordt routebewijzering geregeld.

  Als een ouder een kind na een activiteit ophaalt, kan zij/hij wachten in de ontmoetingsruimte op haar/zijn kind, de 1,5 meter in acht nemende.

10
Pauzemomenten
Pauzes worden gehouden in de ruimte van de activiteit.

  Eet- en drinkgelegenheid is er niet.

11
Horeca vergaderzalen en repetitieruimtes
De horeca is gesloten.

  In alle ruimtes wordt 1,5 meter afstand in acht genomen.

  Bezoekers hebben een vaste zitplaats. Staan en lopen dient te worden beperkt tot het noodzakelijke. Tafels mogen niet worden verplaatst.

  Per tafel mogen maximaal 4 personen zitten.

  Groepsverbanden van meer dan 4 personen zijn toegestaan voor personen die theater, dans of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen,          alsmede voor zover noodzakelijk voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.

12
Handhaving en wegstuurbeleid
Conform richtlijn RIVM: wanneer iemand gedurende de dag corona gerelateerde klachten ontwikkelt, maakt deze persoon dat terstond kenbaar en      gaat naar huis.

  Dit protocol wordt strikt gehandhaafd.

  Mensen die zich hieraan niet willen conformeren worden weggestuurd.

13
Thuisblijfregels
Kulturhus Vorden past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Dat betekent dat u thuisblijft bij de volgende klachten:

·         Verkoudheid

·         Niezen

·         Hoesten

·         Keelpijn

·         Moeilijk ademen

·         Koorts.

  U mag pas weer naar buiten als u  24 uur geen klachten meer heeft. Bij koorts (vanaf 38 graden) blijft iedereen in uw huishouden thuis.

 

  Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

·         Personeel en andere mensen met corona-gerelateerde klachten komen niet naar Kulturhus Vorden.

14

  Kapstokken en jassen
Jassen worden opgehangen aan de stoel van de gebruiker.

  De kapstokken mogen niet gebruikt worden.

15
Maar bovenal….

Gebruik uw gezonde verstand. Het tegengaan van de verspreiding van het COVID-19 virus (corona) is een gedeelde verantwoordelijkheid van   Kulturhus Vorden en haar gebruikers.

16
Geldigheidsduur van dit protocol
Dit protocol  is geldig totdat er vanuit het ministerie andere maatregelen afgekondigd worden. Als dit het geval is zal bekeken worden of dit protocol    voldoet of dat er een aanpassing nodig is.

In het Kulturhus zijn alle voorzieningen aanwezig die u graag wilt hebben. Er is een grote zaal (300 mensen), er is een feestzaal, De SooS (80 mensen) en er zijn vele grotere en kleinere ruimten van 8 tot 80 mensen.Het Kulturhus beschikt over een wireless verbinding, over 3 ruimtes voorzien van de modernste presentatietechnieken en alle presentatiemiddelen die u wenst. Tevens zijn er 2 bars en kunt u er een drankje nuttigen en wat eten.

 

Filmavonden

Zitje

Toneeluitvoeringen

Toneel

Concerten

Saxofoon

[ai1ec cat_name=”Evenementen” events_limit=”2″]

Text

Het Kulturhus in Vorden. Er gebeurt veel.

Veel mogelijkheden onder één dak! Wie van plan is om een feest, vergadering of speciaal evenement te organiseren, moet eerst eens bij het Kulturhus in Vorden binnenlopen. Gewoon om even een praatje te maken, een kijkje te nemen en de sfeer te proeven.

U ontdekt dan zelf dat wij onder één dak tal van mogelijkheden bieden voor sportieve, culturele en muzikale activiteiten. De grote zaal en de kleinere zalen zijn uiterst geschikt voor het organiseren van cursussen, series lessen, vergaderingen of seminars. U kunt er terecht als incidentele huurder van een ruimt of als vaste huurder van een ruimte voor bepaald dagdeel; én – niet onbelangrijk – tegen een uiterst gunstige prijs!

Klik links op de datumbuttons voor meer informatie over de evenementen. Voor tarieven en voorwaarden kunt u met de beheerder contact opnemen.

Ons Kulturhus Vorden verheugt zich op uw bezoek!

Kulturhus Vorden