Wij

Wij stellen ons voor

Het gebouw

Het kloppende hart van Vorden

Het Kulturhus Vorden wil het kloppend hart van Vorden zijn. zie hiervoor ons missie statement waarin ook onze visie wordt gepresenteerd. Ons Kulturhus (vroeger bekend als Dorpscentrum) heeft ruimte’s ter beschikking voor veelsoortige evenementen . Niet alleen de ruimtes zijn beschikbaar, altijd kunnen faciliteiten meegehuurd worden. Verder staat de professionele bediening u met raad en daad terzijde. Natuurlijk is gedacht aan de inwendige mens.

Mogelijkheden

In het Kulturhus heeft u vele mogelijkheden. U kunt er:

•     Een kopje koffie of een biertje drinken
•     Een feest organiseren
•     Een uitvaart bijeenkomst houden
•     Een vergadering of een training organiseren
•     Als zzp-er een vergadering/cursus organiseren, groot of klein
•     Deelnemen aan activiteiten van 40 verenigingen
•     Terecht bij de onderstaande organisaties:
o     Stichting Welzijn
o     Stichting Buurtzorg
o     Sociaal Team
o     Pedicure

Het Kulturhus beschikt over meerdere voorzieningen, zoals beamers en scherm, geluid en licht installaties.

Er is een grote zaal (300 mensen), De Soos (80 mensen) en meerdere kleinere ruimten van 8 tot 50 mensen.

Het Kulturhus beschikt over een wireless verbinding, over 3 ruimtes voorzien van de modernste presentatietechnieken en alle presentatiemiddelen die u wenst. Tevens zijn er 2 bars en kunt u er een drankje nuttigen en wat eten.

Er is heel veel mogelijk. De beheerder Boudewijn Kortboyer staat u graag te woord.

Historie

Het gebouw heeft al een rijke historie. Op 21 juli 1846 besluit de Gemeenteraad het gemeentehuis te verplaatsen van huiskamers naar een nieuw te bouwen gemeentehuis. Het duurde tot 28 juli 1866 dat de gemeente door ruiling van grond met A. baron van der Borch beschikking krijgt over “ruim 20 Ned. roeden (=m2) grond, gelegen in de kom van Vorden. Het duurde nog tot aug 1872 eer B. Berkhout uit Zutphen een schets en kostenraming voor het te bouwen gemeentehuis annex woning indient bij de burgemeester. De begroting bedraagt 10.000,- gulden. Op 4 februari 1873 vindt de aanbesteding plaats in het logement van Ensink (nu hotel Bakker) in het lokaal waar de gemeenteraadsvergaderingen worden gehouden.

Op 18 december 1873 vindt de feestelijke ingebruikneming van het nieuwe gemeentehuis plaats.

Eind 1924 wordt tot verbouw besloten. Dan wordt ook centrale verwarming aangelegd.

In 1978 werd het gebouw, na een grondige verbouwing als Dorpscentrum in gebruik genomen, waarin veel Vordense verenigingen vanaf dat jaar hun onderdak vonden.

In 2012/14 is een forse opfrisbeurt gerealiseerd. Inmiddels is een onderhoudsplan gemaakt voor de buitenkant van het gebouw, dit is deels al gerealiseerd en wordt de komende jaren verder ter hand genomen. Op advies van een lokale binnenhuis architecte vinden ook in de diverse ruimtes aanpassingen plaats.

Het Kulturhus Vorden was tot 1978 het gemeentehuis van ons mooi dorp Vorden en haar omliggende gehuchten. Het gemeentehuis Vorden was er vanaf 1930 gevestigd.

Het mooie wapen van Vorden en kenmerken van de omliggende buurtschappen, zoals Linde en Delden, vindt u nog steeds terug in het gebouw in de mooie glas in rood ramen aan de achterkant van het gebouw. Ook de vroegere Raadszaal is nog mooi in tact gebleven.

U vindt er verenigingen en stichtingen die zich bezighouden met muziek, hobby, cultuur, educatie en zorg. Vanaf 2012 is er de stichting Welzijn gevestigd. Tevens zijn er de stichting Buurtzorg en een pedicure vanuit dit gebouw actief.

In 2014 is het Sociaal Team in ons Kulturhus gehuisvest.

De organisatie

Het Kulturhus bestaat uit een bestuur, een beheerder met flexibel personeel en vrijwilligers. Er is een programmacommissie die activiteiten ontwikkelt en een Bouwcommissie die verbouwingen en onderhoud aanstuurt.

Bestuur

Het bestuur van de stichting Kulturhus is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Reinier Gosselink

Secretaris: Herman Lensink

Penningmeester: Yvonne van der Burg

Bestuurslid: Peter Bielaars

Bestuurslid: Ans Braakman, voorzitter programmacommissie

Missie

Onze missie is het kloppende hart van Vorden te zijn. Het kloppende hart voor onze inwoners .

Een plek waar onze inwoners hun hobby kunnen uitoefenen en waar we kunnen beleven, ontspannen, genieten, werken en feesten, maar ook afscheid kunnen nemen.

Een gemoedelijke en gezellige plek, midden in het centrum van het Achtkastelendorp Vorden.

Visie
Wij willen de cohesie in het dorp versterken door verenigingen en welzijnsinstellingen dichter bij elkaar te brengen door meer vrijwilligers te vragen ons daarbij te ondersteunen.

De basis van het Kulturhus zijn onze eigen inwoners.

Daarnaast willen wij onze eigen exploitatie versterken door samenwerking met de middenstanders in het dorp Dit moet een wederzijdse versterking opleveren.

Ook willen wij de toeristen meer betrekken bij het mooie cultuurgoed dat het dorp Vorden en haar directe omgeving rijk is.

Kulturhus Vorden
Spring naar toolbar