Evenementen

Evenementen

In het Kulturhus worden diverse evenementen of uitingen georganiseerd.

Jaarlijks terugkerende en ook eenmalige. De organisatie is in handen van verenigingen uit de regio, alsmede organiseert het Kulturhuis ook uitingen.

De organisatie binnen het Kulturhus is in handen van de programma commissie. Deelnemers komen uit alle lagen van onze culturele samenleving in Vorden en omgeving. De programma commissie vergadert in principe elke maand en indoen er aanleiding voor is, frequenter. Indien u belangstelling heeft om in de programma commissie, neem dan gerust contact op met de voorzitter Robert Visschers.

Ons Kulturhus stelt zich ook facilitair op. Indien u een locatie zoekt voor een presentatie, toneelvoorstelling, concert etc etc etc, en u wilt zelf een deel van de werkzaamheden ter hand nemen, is dat mogelijk.

Eigen uitingen worden compleet door ons verzorgd. Afspraken met de uitvoerenden, beschikbaar stellen van de ruimte en medewerkers, inkoop van drankjes en hapjes, dit alles regelt onze beheerder. Indien gewenst worden posters, flyers en entree kaartjes ontworpen, gedrukt en verspreid.

Op de subpagina’s worden een aantal uitingen nader toegelicht. Op de agenda pagina wordt aangegeven wanneer, welke deze plaatsvinden.

Het is natuurlijk altijd mogelijk om nadere details te bespreken. Nee, dan contact op met onze beheerder Boudewijn Kortboyer.

Kulturhus Vorden